Categorii

Producători

Oferte speciale

Regulamentul General privind Protecția Datelor (GDPR)

Informare cu privire la protecţia datelor personale

Generalitati

Societatea SC ROXY MOB S.R.L., cu sediul în Bucuresti, str. Cernisoara, nr. 21 - 25, bl. 60, sector 6, înregistrată în Registrul Comerţului sub nr.J40/19542/2004, avand cod fiscal: RO 16985730 (denumita in continuare “Societatea”), in calitate de Operator în conformitate cu Regulamentul UEnr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (denumit in continuare “Regulamentul”),vă informeaza cu privire la prelucrarea datelor dvs. personale și drepturile dvs. privind această procesare în conformitate cu prevederile Regulamentului.

Colectarea si Procesarea datelor cu caracter personal

Datele personale colectate prin intermediul formularului de înregistrare a clienților și, în cursul viitoarelor tranzacții comerciale, vor fi procesate în scopul încheierii și executării contractului cu acesti clienti .Datele personale care sunt colectate prin formularul de înregistrare a clienților și în timpul tuturor tranzacțiilor comerciale viitoare, vor fi procesate, în scopul relațiilor cu clienții și a analizei datelor. Aceasta include cercetarea de piață, sondaje de opinie clienți, analize clienți, segmentare clienți și realizarea profilului clientului, pentru a determinacomportamentul de cumparare și activitatea clientului, cumpărarea repetată a anumitor bunuri și datele de cumpărare.

De asemenea, vă vom contacta în aceste scopuri prin e-mail, SMS, telefon, fax sau poștă.

In scopurile menționate mai sus, datele dvs. vor fi stocate în baza noastră de date și vor fi îmbogățite cu date pe care le colectăm din surse publice .. In acest sens mentionam ca Societatea isiurmăreste interesele legitime in vederea îmbunătățiriiserviciiloroferite șiarelațieicu cliențiiproprii, care reprezintă premisele pentru atingerea indicatorilor de performanta în afaceri.

Datele colectate și stocate ajută Societatea să afle mai multe despre interesele și nevoile dvs. Toate datele dvs. personale colectate prin formularul de înregistrare a clienților și pe parcursul tuturor tranzacțiilor comerciale viitoare vor fi procesate de Societateși în scopul de a vă oferi informații despre campaniile de publicitate și de marketing prin poștă și vizite personale.. Este necesar să urmărim interesele noastre legitime pentru a vă informa despre ofertele și serviciile noastre și de a extinde relația cu clienții.

În cazul în care ne-ați dat cosnimțământul prealabil, vom utiliza, de asemenea, datele dvs. personale pentru a vă furniza informațiile noastre prin e-mail, SMS, telefon sau fax. Furnizarea de Date și Durata păstrării acestora Furnizarea următoarelor date este necesară pentru a putea încheia un contract cu dvs. și pentru a procesa înregistrarea clientului: numele clientului (denumirea companiei), ramurade activitate, forma juridică, adresa de facturare, numărul de telefon al companiei, cod fiscal,datele de identificare ale unei / unor persoane autorizate din cadrul companiei,dovada existenței companieidvs. Restul datelor colectate în cadrul procesuluide înregistrare a clienților sunt furnizate de dvs. în mod voluntar.

Nu sunteti obligați să ne furnizați aceste date personale iar aceste date nu sunt o cerință legală sau contractuală sau o cerință necesară pentru a încheia un contract. Dacă nu ne furnizați aceste date personale, acest lucru nu va avea consecințe asupra dvs.

Datele dvs. personale vor fi stocate pană la momentul încetării relației cu clientul, cu excepția cazului în care avem obligația legală de a stoca în continuare datele dvs. în scopul de a le prezenta autorităților publice, de exemplu autorităților fiscale.

Stocarea și transferul datelor dvs. personale către autoritățile publice în scopul îndeplinirii unei obligații legale se bazează în mod legal pe Art. 6 paragraful 1 teza 1 litera c) GDPR.

Drepturile persoanei vizate

• Dreptul de a primi informații cu privire la prelucrarea datelor și o copie a datelor procesate,

• Dreptul de a solicita rectificarea datelor inexacte sau completarea datelor incomplete,

• Dreptul de a solicita ștergerea datelor cu caracter personal și, în cazul în care datele cu caracter personal au fost făcute publice, transmiterea informațiilor referitoare la solicitarea de ștergere către alți operatori,

• Dreptul de a solicita restricționarea prelucrării datelor,

• Dreptul de a primi datele personale cu privire la persoana vizată într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit și mecanolizibil și de a solicita transmiterea acestor date către un alt operator,

• Dreptul de a se opune prelucrării datelor cu intenția de a înceta prelucrarea

• Dreptul de a retrage oricând un consimțământ dat în vederea opririi unei prelucrări a datelor care se bazează pe consimțământul dvs. Retragerea nu va afecta legalitatea prelucrării pe baza consimțământului acordat înainte deretragere.

• Dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere dacă considerați că prelucrarea datelor este o încălcare a Regulamentului.